Hopp til innhold

Webanalyse hjelper din virksomhet til å bedre forstå hvordan besøkende oppfører seg og hvordan nettstedet skal optimaliseres for best mulig måloppnåelse og konvertering.

Sett klare mål
Mål til nettsteder kan være alt fra å selge produkter, lese en enkeltside eller laste ned et dokument. Målene for virksomheten må være klart definerte og nettstedet skal være med å bygge opp rundt disse målsetningene.

Uten webanalyse vet du ikke hvor mange som besøker nettstedet og hva de gjør der. Hovedpoenget er å få dine besøkende til å gjøre det som er målene til nettstedet. Du vet heller ikke hva som fungerer og ikke på nettstedet. Dermed kan man lettere avdekke feil og mangler og straks rette dem opp. Uten webanalyse er det i beste fall ”kvalifisert” synsing som bestemmer form og oppbygging av nettstedet og det er ikke det bra nok.

Oversikt i Google Analytics
Oversiktsbilde i Google Analytics

Verktøy for webanalyse
Det er flere gode verktøy innenfor fagfeltet. Det verktøyet jeg bruker mest selv er Google Analytics. Verktøyet er gratis og lett å sette i gang med. Les mer om hva du bør tenke på og hva verktøyet kan brukes til:

Se trender
Brukermønster og preferanser vil stadig endre seg og med webanalyse vil du se trender i markedet og kunne imøtekomme disse raskt og på en god måte. Økt krav til kvalitet og funksjonalitet på nettsteder fra de besøkende og en stadig mer utstrakt bruk av sosiale media er gode eksempler her.

Du skal bli eksperten
Analyserer og gjør endringer basert på analysen, dermed vil du øke verdien av nettstedet både for deg og dine besøkende. Du må tenke utover volumtall og konsentrere seg om helhetlig, ofte multikanal, analyse og dermed få en optimalisert løsning. Ofte er det små forandringer til som fører til bedre resultater.

Optimalisering I
Dette er den første artikkelen for optimalisering av nettsteder, som tar for seg ulike verktøy og strategier nettstedsansvarlige bør kjenne til. Artikkelserien skrives for bloggen til Akademika.

Google Webmaster Tools (Google - Verktøy for nettredaktører) er et verktøy som alle nettstedansvarlige bør bruke. Verktøyet gir mange gode og oversiktlige rapporter for synlighet og tekniske anbefalinger til forbedringer for ditt nettsted. Om du ikke bruker Google Webmaster Tools, så er det nå på tide å ta det i bruk.

Juster parameterinnstillinger
Justeringer av parametre gir deg muligheten til å definere hva Google sine søkemotorroboter skal ignorere og dermed påvirke hva Google viser i sine søkeresultater. Funksjonen gir deg mulighet til å unngå dupliserte nettadresser og en mer effektiv gjennomsøking for søkemotorrobotene til Google.

Logg inn i Google Webmaster Tools: Konfigurasjon av nettsted -> Innstillinger. Nederst finner du: Administrasjon av parametre. Klikk på: Juster parameterinnstillinger >>

Fjern uønskede parametre fra indekseringen hos Google med: Legg til parameter. Du finner gjerne også en liste fra Google om hvilke parametre du kan filtrere ut. NB: Dette bør gjøres av noen som kjenner nettstedets oppbygging.

Husk at dette ikke nødvendigvis filtrerer ut alle parametrene; i informasjonen til Google Webmaster Tools står det: ”Merk: Selv om Google vurderer mottatte forslag, kan vi ikke garantere at vi tar dem til følge i hvert tilfelle.”

Kampanjeparametre i Webtrends
Google fjerner selv parametrene som brukes i AdWords. Bruker du andre verktøy for å måle kampanjer, eksempelvis Webtrends, så må det gjøres manuelt. Det gjøres på følgende måte:

Google Webmaster Tools: Administrasjon av parametre
Google Webmaster Tools: Administrasjon av parametre

For å finne oversikter over parametre gjøre man et søk i Google – dessverre ikke 100 % korrekte søkeresultater, men et godt utgangspunkt:
WT site:www.nettstednavn.no
og får dermed en oversikt om det kan være feilkilder til kampanjemåling, siden søkeresultatene linker til ditt nettsted med kampanjeparametre og besøkende kommer via organisk søk. Eksempel på link: www.nettstednavn.no/kampanjeside.html?WT.mc_id=Digi_Kurs. Husk at en feilkilde her kan være tidligere besøkende som bokmerker en side med kampanjeparametrene intakt og på den måten sørger for at en kampanje ”aldri dør”.

Selv om du får opp mange treff med denne metoden, så er ikke nødvendigvis alle søkeresultatene feil. Sjekk resultatene du får opp og se hvordan du kan filtrere ut de som ikke skal være der med Google Webmaster Tools.

Canonical URL
Bruken av ”Canonical URL” er en god metode som bør støttes av de fleste moderne publiseringssystem. Søkemotorrobotene til Google, Microsoft og Yahoo! forholder seg til dem og ser dermed bort fra element, eksempelvis parametre som kan påvirke indeksering av innhold og at det fremstår som duplisert. Disse legges i <head> på hver side. Med utgangspunkt i URL eksemplet over bør den se slik ut:
<link rel="canonical" href="www.nettstednavn.no/kampanjeside.html " />
Les mer om Canonical URL hos SEOmozBlog

Koblinger til nettstedet
En annen rapport i Google Webmaster Tools der du kan lete opp hvem som linker til deg med kampanjeparametre og dermed kan kontakte dem for å be de fjerne linkene. Google Webmaster Tools: Nettstedet ditt -> Koblinger til nettstedet.

Konklusjon
Vår erfaring at alle som har kampanjeparametre som kan påvirke søkeresultatene til Google bør bruke verktøyet og gjøre denne jobben. Du vil dermed ha mere relevante søkemotorresultat og et mindre grunnlag for feilkilder i webanalysen.

Google sine verktøy Webmaster Tools, Analytics, AdWords og Website Optimizer er alle nyttige verktøy som man må kjenne til for å ha et nettsted som er best mulig tilpasset brukerne.

Google Verktøy

Webmaster Tools
Verktøy for å forbedre nettstedets synlighet i Googles søkeresultater. Med dette verktøyet får du tilbakemelding fra Google på problemer søkemotorrobotene har med å indeksere innholdet og nyttige hjelpemidler for å gjøre nettstedet ditt bedre og øke synligheten.

Få tilgang til rapporter som toppsøk med plasseringer i søkemotorresultatene, oversikt over søkeord, gjennomsøkingsfeil som robotene har ved indeksering og koblinger til nettstedet for å nevne noen.

Det finnes også verktøy for å lage nettstedskart (sitemap.xml) og tilpasning av filen robots.txt . Robots.txt har etter hvert blitt en standard som forteller søkemotorene hva som kan indekseres og hva som ikke skal indekseres.  Ved et tilfelle var det en bedrift som hadde fått indeksert deler av intranettet. Etter å ha meldt dette via verktøyet, så fjernet Google det i løpet av et par timer.

AdWords
AdWords er Google sitt annonsesystem, der man byr på annonseplass koblet til spesifikke søkeord. Annonsører kan dermed nå alle som søker etter deres produkter eller tjenester og du kan på den måten skaffe relevant trafikk til ditt nettsted. Annonsene er ofte referert til som sponsede lenker og på Googles søkeresultater vises de i høyremargen

Begynn med enkle annonser for dine produkter og tjenester og utvid disse etter hvert du blir mer kjent med verktøyet. Har du mange annonser, så bruk AdWords Editor - programvare for lettere å håndtere mange søkeord og kampanjer.

Husk at det er du som er eksperten på dine produkter og du bør derfor ha oversikten over annonsene og opparbeide deg kompetanse på hva som virker og ikke virker for stadig å forbedre og øke salget.

Google Website Optimizer
Verktøy for testing og optimalisering av nettsteder, der du kan øke verdien av dine eksisterende nettsteder og trafikken på nettstedet.

Med en god testmetodikk, riktig konfigurasjon og måling av resultater, vil verktøyet optimalisere nettstedet for en best mulig brukeropplevelse og dermed øke konverteringen.

Start gjerne med å teste kjøpsknapper og plasseringer av element på sidene, ofte er det lite som skal til for å øke konverteringene. Det er flere eksempler på at bare ved å gjøre ”call to action”-elementer tydeligere, så øker også konverteringen.

Google Analytics
Webanalyse er fundamentet for utviklingen og vedlikeholdet av et godt nettsted. Analyse av web-bruken er en god måte å bli kjent med besøkende og se hvordan de bruker nettstedet. På den måten kan du lettere se hvilke strategiske tiltak du må gjøre for å forbedre brukeropplevelsen og for å selge dine varer og tjenester. Webanalyse avdekker fort svakheter ved nettstedet som du dermed straks kan forbedre.

Uten webanalyse blir det fort bare synsing om hva som fungerer og ikke fungerer på nettstedet. Husk at et godt nettsted er viktig for din varemerkebygging.

Husk å måle alt. Ofte er det små endringer som skal til for å øke konverteringen på ditt nettsted!

Artikkelen er tenkt publisert i Web Magasin Nr. 01/2010

Arena Data, min nye arbeidsplass, hadde webanalysekonferanse 19. januar - den største i Norge med 200 deltagere.

Les referatet Webanalyse 2010 på bloggen til Arena Data

 • Analytics.no - kommentarer og tanker relatert til webanalyse og webstatistikk, inkludert søkemotor- og markedsføringstiltak.

2009 Tradisjonen tro, så er det på tide med årets oppsummering.

Noen høydepunkt

 • September: SEM Konferansen 2009
  Veldig bra, her skal jeg delta hvert år!
 • Oktober: GAAC Summit 2009
  Like bra som fjorårets. Interessant og hyggelig. Jeg fikk også sjansen til å bli kjent med partner nummer to i Norge - Metronet ved Kristoffer og Mattis.
 • ÅRETS HØYDEPUNKT
  Oktober
  : Nytt arbeid i Arena Data som webanalytiker / senior rådgiver
  Over nyttår skal jeg tilbake til et fagmiljø - det ledende miljøet i Norge på webanalyse.
  Det vil være feil å si at jeg ikke gleder meg!

Det har vært interessant å arbeide med ved WebOn i nesten 3 år og ikke minst GAAC sertifiseringen har ført til at jeg har hatt mange oppdrag med mange hyggelige kunder.

Takk for et godt arbeidsmiljø og samarbeid med godt kompetente systemutviklere hos WebOn. Spesielt takk til Svenn som sparringspartner og teknisk ressurs på Google-teamet.

Bloggåret oppsummert
Bloggåret 2009 oppsummert

Uavhengig av hvilket webanalyseverktøy du bruker er det viktig å bruke segmentering for å bedre forstå oppførselen til de besøkende på ditt nettsted. Segmentere er å dele opp de besøkende i ulike typer, siden ikke alle nødvendigvis har de samme intensjoner eller ønsker.

Hvis du vil ha best mulig innsikt i hvordan dine besøkende bruker ditt nettsted, trenger du å segmentere dataene for å unngå generalisering. Eksempler på generalisering er å se på kun gjennomsnittstid på nettsted eller hvor mange som har brukt det interne nettstedsøket. Det sier seg selv at disse tallene vil variere hos de ulike besøkstypene.

Forstå dine besøkende
Det er viktig å forstå hva vi rapporter og hvilke data som fører til at vi må gjøre endringer eller justeringer på nettstedet. For å få en bedre oversikt må du dele opp i besøkstyper og analysere de ulike gruppene. Dette er webanalyse i praksis. Det er for eksempel viktigere at besøkende som er innlogget gjennomfører handleprosessen uten å avbryte, enn om det er førstegangsbesøkende på ditt nettsted som gjør det. Det er selvsagt viktig å optimalisere for begge typer besøkende, men det vil kanskje kreve ulike tiltak.

Eksempler på segmentering

 • Gratis trafikk: Organisk søk og direkte trafikk
 • Engasjerte besøkende som er innom 3 sider eller flere
 • Besøkende fra ulike kampanjetyper; eks. e-post eller et banner hos en nettavis
 • Besøkende som har vært mindre enn 5 sekunder på nettstedet og dermed ikke er så relevante

Kampanjesegmentering
Se hvilke kampanjer som fungerer best og som gir nettstedet ditt flest konverteringer. Konvertering er den delen av de besøkende som gjør en ønsket handling på nettstedet, dette kan være en bestilling eller et kjøp. Er det kampanjer via e-post, TV eller AdWords som gir flest konverteringer? Uansett så er det viktig å måle disse kampanjene for stadig å forbedre og øke konverteringen på ditt nettsted. Lag et oppsett på hvordan du skal måle kampanjer og bruk nødvendige verktøy for å merke/segmentere disse, slik at dataene som kommer inn gjør det lett å få mer detaljert informasjon og analysere kampanjene.

Sammenlign konverteringsfrekvensene på forskjellige segmenter. For eksempel om e-postkampanjer har en konverteringsfrekvens på 5 % i forhold til PPC (betal per klikk – ofte en AdWords annonse) med 3,5 %, men det er betydelig mer PPC-trafikk enn e-posttrafikk, så kan det være bedre å bruke tid og innsats på optimalisering av PPC-kampanjene enn e-postkampanjene. Det er med andre ord viktig å se sammenhenger og hvor det er riktig å sette inn ressursene.

Registreringsskjema
Registreringsskjema gir deg en god mulighet til å segmentere ulike typer besøkende etter kjønn, alder, interesseområder, osv. Disse opplysningene kan igjen brukes til å skreddersy tilbud og kampanjer rettet direkte mot de ulike segmentene.

Google Analytics
De fleste webanalyseverktøy har støtte for segmentering, der et av de bedre er Google Analytics (GA). Verktøyet har mange forhåndsdefinerte segment og Google legger stadig til nye. Du kan lett bygge opp dine egne segment med en dra-og-slipp funksjon og legge disse til for å få en bedre oppdeling av dine besøkende. På nettet finner du flere oppsett på de segmentene du måtte ønske deg.

I Google Analytics får du frem segment ved å bruke rullegardinmenyen Avanserte segmenter plassert på toppen av rapporttabellene.

Oversikt over standardsegmenter og egne tilpassede segmenter
Oversikt over standardsegmenter og egne tilpassede segmenter. I Google Analytics kan du se på opptil 4 segment samtidig

Oversikt over e-handel med valgte segment
Oversikt over e-handel med valgte segment

Utfordrende og interessant
Segmentering er utfordrende, men veldig interessant. Segmentering vil fortelle deg mer om dine besøkende, gjøre et lettere å se trender og gi deg en unik mulighet til å dele opp webanalysen til å gjelde for ulike besøkstyper. På den måten får du viktig informasjon for å optimalisere ditt nettsted og tilpasse det best mulig for ulike besøkstyper.

Artikkelen er publisert i Web Magasin Nr. 04/2009

Da er årets globale samling for Google Analytics Authorized Partners over. Dagene i hovedkvarteret til Google i Mountain View var, som i fjor, veldig nyttig og programmet inneholdt mange gode foredrag. Der Avinash sin keynote var den klart beste.

Det var hyggelig å møte igjen flere gamle kjente og ikke minst få nye bekjentskaper som Kristoffer og Mattis fra Metronet Norge. Jeg dro alene i år, da Svenn Salvesen ikke hadde anledning til å være med denne gangen heller.

Konferansen er konfidensiell, men nyheter på ny funksjonalitet i GA vil bli lansert på eMetrics i neste uke. Samtidig blir de nok lansert på Google Analytics Blog, så følg med!

Oppdatert 10/11

SEM Konferansen 2009

Godt fagmiljø, flinke foredragsholdere, godt organisert og hyggelige folk. Kort sagt: Årets konferanse!

Presentasjon: Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google's ulike verktøy?
(1,4 MB - PDF - noen eksempler er tatt ut)

2

Metadata er data om data, dvs. en definisjon eller beskrivelse av data. Metadata ble laget for lettere gjenfinning av informasjon på nettet.

Før var bruken av metadata viktig for søkemotoroptimalisering, men nå betyr de ikke så mye lenger. Dette fordi de har vært mye misbrukt med irrelevante søkeord og – uttrykk for å komme høyt opp på trefflistene. Mye misbruk fører til at søkemotorene vektlegger de mindre, siden relevans er nødvendig for å holde på brukerne. Det er likevel noen metadata vi fortsatt må forholde oss til og som vi må ha på plass om vi har et nettsted. I tillegg at vi etter hvert må ta høyde for semantisk web.

Meta Description
Vises i søkeresultatene i søkemotorer som avsnittet under overskriften. Her bør du lage unike beskrivelser for hver side med et godt sammendrag av innholdet. Bruk 20-25 ord i 2-3 korte setninger. Anbefalt lengde for alle søkemotorer er maks 150 tegn. Ha et brukerfokus når du lager tekstene: Hva skal til for at brukeren skal klikke på mitt søkeresultat. Tenk også på hvordan det vises i Google.

Blir det for mye arbeid å legge det inn på alle sider, så legg Meta Description inn på de viktigste sidene først. Begynn for eksempel med forsiden, de viktigste kategorisidene, de viktigste landingssidene og arbeid deg nedover.

En rask sjekk i Google forteller deg at det som kommer opp her er Meta Description. Har du ikke den på plass eller om den er lik på alle sider, så leter den i innholdet på siden eller henter informasjon fra dmoz.org (Open Directory Project) – en gratis katalogtjeneste som Google også bruker.

Et søk i Google med søkeordene: røde kors fadder
Et søk i Et søk i Google med søkeordene: røde kors fadder

Title
Title (tittel-taggen) er ikke metadata, men må likevel forklares. Title vises både i tittellinjen i nettleserne, er overskriften i søkeresultatene i søkemotorene og vises ved minimering av vinduet. Title bør være unik og relevant for sidens innhold akkurat som Meta Description er.

Tittellinjen til søkeresultatet. I nyere nettlesere blir den også synlig i fanen
Tittellinjen til søkeresultatet. I nyere nettlesere blir den også synlig i fanen

Meta Keywords
Kan tas med, men betyr mindre for de større søkemotorene. Når du likevel lager beskrivende tekster for Meta Description bruker du ikke lang tid på å legge til de 2-3 viktigste stikkordene her. Du kan legge inn opptil 15, men jeg anbefaler å bruke maks 3 på hver side siden de blir mer vektlagd om de er få.

Verktøy
Bruker du verktøyet Google Webmaster Tools (GWT), får du rapporter over oppsett på Meta Description og Title om de er dupliserte, for korte eller for lange. GWT er et nyttig verktøy med mange gode rapporter som alle nettansvarlige bør bruke.

Husk at dette arbeidet ikke nødvendigvis får deg høyest i søkeresultatene, men at det først og fremst gir deg kontroll over hvordan ditt innhold vises i søkeresultatene.

For mer utfyllende informasjon se retningslinjene fra Google: ”Google’s Search Engine Optimization Starter Guide” – første utkast november 2008.

Semantisk web
Det er viktig merke seg at metadata får stadig større betydning etter hvert som den semantiske weben vokser fram. Vurder derfor å ta i bruk metadata-standarder som Dublin Core (DC), et sett med standarder for å assosiere metadata med ressurser. Ofte brukes betegnelsen om Dublin Core Metadata Element Set som er et sett med 15 beskrivende semantiske definisjoner. Selv om DC hittil ikke har fått stort bruksomfang, er det mye som taler for at den blir viktig i framveksten av den semantiske weben.

Artikkelen er publisert i Web Magasin Nr. 03/2009 | skjermbildene er hentet fra www.rodekors.no

Oppdatering 21. september: Google bekrefter at de ikke bruker Meta Keywords

Google Analytics Individual Qualification - Diplom Oluf Haugen GAIQ test

 • Tid: 90 min.
 • Spørsmål: 70
 • Bestått: Minimum 80%
  (Oppd. jan. 2010: opprinnelig 75%)
 • Språk: Engelsk
 • Pris: 50 USD
 • Gyldig: 18 måneder

Tips
Google Analytics Individual Qualification (GAIQ) testen er teknisk og jeg anbefaler deg å sette deg inn i RegEx, e-handelssporing og AdWords før du tar testen. Det samsvarer ikke med at du bør bruke kun 10% av tiden på verktøyet og 90% på analysen, siden fokuset i testen er sporing og funksjonalitet i Google Analytics (GA) og ikke analyse. GAIQ er først og femst en test på kjennskap til webanalyseverktøyet Google Analytics, ikke at du er ekspert på webanalyse. Testen er dermed for de som leverer tekniske GA-tjenester og som står for den tekniske kvalitetssikringen.

GAIQ er veldig lett og de fleste klarer den nok uten å ha spesiell bakgrunn i GA. Det du trenger er å gå gjennom GAIQ leksjonene, på samme side er det link til testen.

Det lønner seg uansett å gå gjennom GAIQ leksjonene for de fleste for å bli kjent med funksjonalitet, muligheter og begrensinger med webanalyseverktøyet. Det er lagt opp som både tekstleksjoner og multimediepresentasjoner – jeg anbefaler den siste.

Google Analytics Authorized Consultant (GAAC)
WebOn er GAAC og må derfor ha to personer som har bestått GAIQ. Offisielt er det meg og Svenn Salvesen, siden det er vi to som arbeider til daglig med GA.

Bakgrunn
På fjorårets GAAC Summit ble GAIQ presentert og partnerne fikk i oppgave å gjennomføre og gi tilbakemeldinger på testen til Google. 4. desember 2008 tok jeg testen og ble derfor den første i Norge, siden WebOn var de eneste partnerne den gangen. GAIQ ble lansert globalt 3. mars i år.

Tilbakemeldingene til Google gikk i hovedsak på at det var for mange spørsmål relatert til AdWords og ikke GA, selv om den ene opplæringsmodulen tar for seg AdWords. Vi fikk ikke diplom, men Google godkjente testene som GAIQ.

Jeg gjennomførte GAIQ på nytt i juni for å se forandringene og for å få diplomet. Konklusjonen er at GAIQ har blitt mye bedre!