Hopp til innhold

Denne bloggposten er en oppfølging til tidligere artikkel “404 feil – Siden finnes ikke med Google Analytics og Webmaster Tools”. Krever følgelig at du har satt opp filtre som beskrevet i artikkelen og har en feilside med sporingsscriptet til Google Analytics.

Tilpasset rapport 404 feil - Siden finnes ikke

Legg gjerne til flere beregninger med e-handelsdata etc. om du har en nettbutikk eller andre beregninger for å få en bedre innsikt og grunnlag for webanalysen. Jeg har i denne rapporten lagt til Transittstoppfrekvens (Bounce Rate) for å se hvor mange som forlater siden etter å ha kommet direkte til en feilside og Gj.sn. tid på nettsted for å kunne sammenligne mot andre segment.

Logg inn i Google Analytics og bruk linken til rapportoppsettet

Bruk filterfeltet under tabellen og skriver inn tittelen du bruker på feilsiden (404). Her brukes: Siden finnes ikke.

Oppsett filter for tilpasset rapport: 404 feil - Siden finnes ikke
1. Sett aktuell sidetittel i filterfeltet
2. “Legg til i oversikten” for å ha rapporten med i oversikten og for å ha innstillingene på plass. Hvis du ikke gjør det, så må du bruke filteret for hver gang du skal se rapporten

Oppsett i ny versjon (v5)

Mye enklere, siden man kan sette opp filtre direkte i rapporten.

Tilpasset rapport 404 feil - Siden finnes ikke for ny versjon

Logg inn i Google Analytics og bruk linken til rapportoppsettet

1

Hvis nettadressen ikke blir funnet i nettleseren får du som regel opp “Siden finnes ikke” (Page Not Found). Denne feilen har statuskode 404 og er ofte referert til som en 404 feil.
404 feil - siden finnes ikke / page not found

404 feil skyldes ofte feilstaving, feillenking eller andre brukerfeil. Det er derfor viktig at nettstedet har en feilside som sender alle feiladresser til en god og informativ feilside. Dette er noe din leverandør bør tilby som standard. Husk at dette kan være det første møtet en besøkende har med ditt nettsted og blir lett en veldig dårlig brukeropplevelse. Får du opp en dårlig feilside, så går du tilbake og kommer som regel aldri tilbake.

404 feilside

 • God og informativ feilside - med muligheter for videre navigasjon
 • Mål 404 siden for å se trafikken – det er ofte mer besøk enn du tror
 • Lag gode rapporter - da har du kontroll og kan rette fort opp i feilene

Google Webmaster Tools (Verktøy for nettredaktører)
Bruk verktøy for nettredaktører til å se sider som ikke er funnet på ditt nettsted.
Feilsøking -> Gjennomsøkingsfeil. Velg fanen: Ikke funnet. Der ser du hvilke sider som ikke er funnet på ditt nettsted. Klikker du på linkene til høyre, “Koblet til fra”, får du en oversikt over interne og eksterne linker. Da er det lettere å rette opp i feilene.

Hvis nettstedet har lagt om sin nettadressestruktur eller har fjernet sider, så er det viktig at disse blir omdirigert med en permanent viderekobling (301 redirect). Dette forteller brukere og søkemotorer at nettstedet ditt er flyttet permanent. Er det feil, så er det viktig at man retter opp disse fort og gir beskjed til samarbeidspartnere om å bruke riktige linker inn til dere.

Google tilbyr en Webmaster Tools 404 widget for å tilpasse og gjøre 404 siden din optimal.

Spor 404 feilsider i Google Analytics
VKI Studios har kommet opp med hvordan du kan spore 404 feil ved hjelp av filter i Google Analytics (GA). Er du administrator, så er det bare å legge det inn.

Trinn 1: Spor 404-sider
Spor 404-sider

 • Tilpasset filter - Avansert
 • Felt A -> Trekk ut A: Sidetittel | Siden finnes ikke
  NB: Du bør ha en unik tittel for 404 siden, den settes inn her
 • Felt B -> Trekk ut B: Forespørsels-URI | (.*)
 • Utdata til -> Konstruktør: Forespørsels-URI | $A1$B1
 • Ja - Ja - Ja - Nei

Trinn 2: Full Referral URL (Viser eksakt URL og ikke bare henvisningsdomene for trafikk)
Full Referral URL

 • Tilpasset filter - Avansert
 • Felt A -> Trekk ut A: Henvisning | (.*)
 • Felt B -> Trekk ut B
 • Utdata til -> Konstruktør: Brukerdefinert | $A1
 • Ja - Nei - Ja - Nei

Trinn 3

 • Gå til rapporten Innhold etter tittel
 • I nedtrekksmenyen over tabellen - velg "Brukerdefinert verdi"
 • Velg "Filtrer side:" og filtrer med tittel på siden. Med eksemplet over: Siden finnes ikke
 • Velg "Legg til i oversikten" øverst for å lagre dette til senere bruk

Opprett også egendefinerte varsler (Alerts) i Intelligence til å varsle deg om 404 feil. Det vil gi deg store innsparinger ved f.eks. en kampanje som ikke er tagget riktig. Mange har gjort feil her og det er bokstavelig talt penger ut av vinduet.

Egen profil
Bruk gjerne en egen profil for teknisk ressurs. Først og fremst for at det det ikke skal påvirke sidevisningene i hovedprofilen, siden man ofte har gjort et større arbeid for å få riktige data inn i analysene.

Husk at en god 404 feilside er viktig å ha på plass på ditt nettsted. Har du ikke det, så mister du både besøkende og konverteringer.

Oppdatert 14. juni 2011

Google Website Optimizer

Google Website Optimizer (nettstedoptimereren) er et gratis verktøy for testing og optimalisering av nettsider.

Google Website Optimizer hjelper deg å

 • øke konvertering
 • øke kundetilfredshet
 • unngå synsing på funksjonelt webdesign
 • redusere transittstoppfrekvensen (Bounce Rate)

Små endringer som en endring av farge på et “Call to action” element som kjøpsknapp, gjør at konverteringsraten øker med mer enn 10%. Da sier det seg selv at testing lønner seg. Husk å ha på plass et godt webanalyseverktøy som gir deg de riktige dataene før du gjør dette.

Test kombinasjoner
Test kombinasjonerTest hvilke kombinasjoner av design, tekst og innhold som gir best konvertering. En konvertering er forholdet mellom hvor mange som besøker ditt nettsted og hvor mange som utfører en ønsket handling; dette kan være salg, registrering, forespørsel, lese en bestemt side eller nedlasting. Google Website Optimizer samler inn dataene og presenterer de, slik at du kan bruke informasjonen til å forbedre og optimalisere nettstedet ditt.

Planlegg
Før du begynner å bruke Website Optimizer, må du bruke litt tid på å planlegge omfanget av eksperimentet. Velg testsider med mye besøk og en konverteringsside for raskt å se resultatene av testingen. Testverktøyet er enkelt å sette opp om du har mulighet til å legge inn JavaScript på sidene dine. Publiseringsverktøy/CMS bør ha mulighet til å gjøre dette.

Med en god testmetodikk, riktig konfigurasjon og måling av resultater, vil verktøyet optimalisere nettstedet for en optimal brukeropplevelse og økt konvertering. Du vil også bygge opp og styrke ditt varemerke.

Testing er viktig
Ved test av ditt nettsted finner du ut hva som fungerer og hva som gir best resultat for dine målgrupper. Testing med Website Optimizer er lite arbeid, som ofte gir store resultater. Vi ser at det ofte er små endringer som skal til for å øke konverteringsraten.

Mer informasjon om Google Website Optimizer

Optimalisering IV
Dette er den fjerde artikkelen for optimalisering av nettsteder, som tar for seg ulike verktøy nettstedsansvarlige og nettredaktører bør kjenne til. Artikkelserien skrives for bloggen til Akademika.

Webanalyse hjelper din virksomhet til å bedre forstå hvordan besøkende oppfører seg og hvordan nettstedet skal optimaliseres for best mulig måloppnåelse og konvertering.

Sett klare mål
Mål til nettsteder kan være alt fra å selge produkter, lese en enkeltside eller laste ned et dokument. Målene for virksomheten må være klart definerte og nettstedet skal være med å bygge opp rundt disse målsetningene.

Uten webanalyse vet du ikke hvor mange som besøker nettstedet og hva de gjør der. Hovedpoenget er å få dine besøkende til å gjøre det som er målene til nettstedet. Du vet heller ikke hva som fungerer og ikke på nettstedet. Dermed kan man lettere avdekke feil og mangler og straks rette dem opp. Uten webanalyse er det i beste fall ”kvalifisert” synsing som bestemmer form og oppbygging av nettstedet og det er ikke det bra nok.

Oversikt i Google Analytics
Oversiktsbilde i Google Analytics

Verktøy for webanalyse
Det er flere gode verktøy innenfor fagfeltet. Det verktøyet jeg bruker mest selv er Google Analytics. Verktøyet er gratis og lett å sette i gang med. Les mer om hva du bør tenke på og hva verktøyet kan brukes til:

Se trender
Brukermønster og preferanser vil stadig endre seg og med webanalyse vil du se trender i markedet og kunne imøtekomme disse raskt og på en god måte. Økt krav til kvalitet og funksjonalitet på nettsteder fra de besøkende og en stadig mer utstrakt bruk av sosiale media er gode eksempler her.

Du skal bli eksperten
Analyserer og gjør endringer basert på analysen, dermed vil du øke verdien av nettstedet både for deg og dine besøkende. Du må tenke utover volumtall og konsentrere seg om helhetlig, ofte multikanal, analyse og dermed få en optimalisert løsning. Ofte er det små forandringer til som fører til bedre resultater.

Optimalisering I
Dette er den første artikkelen for optimalisering av nettsteder, som tar for seg ulike verktøy og strategier nettstedsansvarlige bør kjenne til. Artikkelserien skrives for bloggen til Akademika.

Google Webmaster Tools (Google - Verktøy for nettredaktører) er et verktøy som alle nettstedansvarlige bør bruke. Verktøyet gir mange gode og oversiktlige rapporter for synlighet og tekniske anbefalinger til forbedringer for ditt nettsted. Om du ikke bruker Google Webmaster Tools, så er det nå på tide å ta det i bruk.

Juster parameterinnstillinger
Justeringer av parametre gir deg muligheten til å definere hva Google sine søkemotorroboter skal ignorere og dermed påvirke hva Google viser i sine søkeresultater. Funksjonen gir deg mulighet til å unngå dupliserte nettadresser og en mer effektiv gjennomsøking for søkemotorrobotene til Google.

Logg inn i Google Webmaster Tools: Konfigurasjon av nettsted -> Innstillinger. Nederst finner du: Administrasjon av parametre. Klikk på: Juster parameterinnstillinger >>

Fjern uønskede parametre fra indekseringen hos Google med: Legg til parameter. Du finner gjerne også en liste fra Google om hvilke parametre du kan filtrere ut. NB: Dette bør gjøres av noen som kjenner nettstedets oppbygging.

Husk at dette ikke nødvendigvis filtrerer ut alle parametrene; i informasjonen til Google Webmaster Tools står det: ”Merk: Selv om Google vurderer mottatte forslag, kan vi ikke garantere at vi tar dem til følge i hvert tilfelle.”

Kampanjeparametre i Webtrends
Google fjerner selv parametrene som brukes i AdWords. Bruker du andre verktøy for å måle kampanjer, eksempelvis Webtrends, så må det gjøres manuelt. Det gjøres på følgende måte:

Google Webmaster Tools: Administrasjon av parametre
Google Webmaster Tools: Administrasjon av parametre

For å finne oversikter over parametre gjøre man et søk i Google – dessverre ikke 100 % korrekte søkeresultater, men et godt utgangspunkt:
WT site:www.nettstednavn.no
og får dermed en oversikt om det kan være feilkilder til kampanjemåling, siden søkeresultatene linker til ditt nettsted med kampanjeparametre og besøkende kommer via organisk søk. Eksempel på link: www.nettstednavn.no/kampanjeside.html?WT.mc_id=Digi_Kurs. Husk at en feilkilde her kan være tidligere besøkende som bokmerker en side med kampanjeparametrene intakt og på den måten sørger for at en kampanje ”aldri dør”.

Selv om du får opp mange treff med denne metoden, så er ikke nødvendigvis alle søkeresultatene feil. Sjekk resultatene du får opp og se hvordan du kan filtrere ut de som ikke skal være der med Google Webmaster Tools.

Canonical URL
Bruken av ”Canonical URL” er en god metode som bør støttes av de fleste moderne publiseringssystem. Søkemotorrobotene til Google, Microsoft og Yahoo! forholder seg til dem og ser dermed bort fra element, eksempelvis parametre som kan påvirke indeksering av innhold og at det fremstår som duplisert. Disse legges i <head> på hver side. Med utgangspunkt i URL eksemplet over bør den se slik ut:
<link rel="canonical" href="www.nettstednavn.no/kampanjeside.html " />
Les mer om Canonical URL hos SEOmozBlog

Koblinger til nettstedet
En annen rapport i Google Webmaster Tools der du kan lete opp hvem som linker til deg med kampanjeparametre og dermed kan kontakte dem for å be de fjerne linkene. Google Webmaster Tools: Nettstedet ditt -> Koblinger til nettstedet.

Konklusjon
Vår erfaring at alle som har kampanjeparametre som kan påvirke søkeresultatene til Google bør bruke verktøyet og gjøre denne jobben. Du vil dermed ha mere relevante søkemotorresultat og et mindre grunnlag for feilkilder i webanalysen.

Uavhengig av hvilket webanalyseverktøy du bruker er det viktig å bruke segmentering for å bedre forstå oppførselen til de besøkende på ditt nettsted. Segmentere er å dele opp de besøkende i ulike typer, siden ikke alle nødvendigvis har de samme intensjoner eller ønsker.

Hvis du vil ha best mulig innsikt i hvordan dine besøkende bruker ditt nettsted, trenger du å segmentere dataene for å unngå generalisering. Eksempler på generalisering er å se på kun gjennomsnittstid på nettsted eller hvor mange som har brukt det interne nettstedsøket. Det sier seg selv at disse tallene vil variere hos de ulike besøkstypene.

Forstå dine besøkende
Det er viktig å forstå hva vi rapporter og hvilke data som fører til at vi må gjøre endringer eller justeringer på nettstedet. For å få en bedre oversikt må du dele opp i besøkstyper og analysere de ulike gruppene. Dette er webanalyse i praksis. Det er for eksempel viktigere at besøkende som er innlogget gjennomfører handleprosessen uten å avbryte, enn om det er førstegangsbesøkende på ditt nettsted som gjør det. Det er selvsagt viktig å optimalisere for begge typer besøkende, men det vil kanskje kreve ulike tiltak.

Eksempler på segmentering

 • Gratis trafikk: Organisk søk og direkte trafikk
 • Engasjerte besøkende som er innom 3 sider eller flere
 • Besøkende fra ulike kampanjetyper; eks. e-post eller et banner hos en nettavis
 • Besøkende som har vært mindre enn 5 sekunder på nettstedet og dermed ikke er så relevante

Kampanjesegmentering
Se hvilke kampanjer som fungerer best og som gir nettstedet ditt flest konverteringer. Konvertering er den delen av de besøkende som gjør en ønsket handling på nettstedet, dette kan være en bestilling eller et kjøp. Er det kampanjer via e-post, TV eller AdWords som gir flest konverteringer? Uansett så er det viktig å måle disse kampanjene for stadig å forbedre og øke konverteringen på ditt nettsted. Lag et oppsett på hvordan du skal måle kampanjer og bruk nødvendige verktøy for å merke/segmentere disse, slik at dataene som kommer inn gjør det lett å få mer detaljert informasjon og analysere kampanjene.

Sammenlign konverteringsfrekvensene på forskjellige segmenter. For eksempel om e-postkampanjer har en konverteringsfrekvens på 5 % i forhold til PPC (betal per klikk – ofte en AdWords annonse) med 3,5 %, men det er betydelig mer PPC-trafikk enn e-posttrafikk, så kan det være bedre å bruke tid og innsats på optimalisering av PPC-kampanjene enn e-postkampanjene. Det er med andre ord viktig å se sammenhenger og hvor det er riktig å sette inn ressursene.

Registreringsskjema
Registreringsskjema gir deg en god mulighet til å segmentere ulike typer besøkende etter kjønn, alder, interesseområder, osv. Disse opplysningene kan igjen brukes til å skreddersy tilbud og kampanjer rettet direkte mot de ulike segmentene.

Google Analytics
De fleste webanalyseverktøy har støtte for segmentering, der et av de bedre er Google Analytics (GA). Verktøyet har mange forhåndsdefinerte segment og Google legger stadig til nye. Du kan lett bygge opp dine egne segment med en dra-og-slipp funksjon og legge disse til for å få en bedre oppdeling av dine besøkende. På nettet finner du flere oppsett på de segmentene du måtte ønske deg.

I Google Analytics får du frem segment ved å bruke rullegardinmenyen Avanserte segmenter plassert på toppen av rapporttabellene.

Oversikt over standardsegmenter og egne tilpassede segmenter
Oversikt over standardsegmenter og egne tilpassede segmenter. I Google Analytics kan du se på opptil 4 segment samtidig

Oversikt over e-handel med valgte segment
Oversikt over e-handel med valgte segment

Utfordrende og interessant
Segmentering er utfordrende, men veldig interessant. Segmentering vil fortelle deg mer om dine besøkende, gjøre et lettere å se trender og gi deg en unik mulighet til å dele opp webanalysen til å gjelde for ulike besøkstyper. På den måten får du viktig informasjon for å optimalisere ditt nettsted og tilpasse det best mulig for ulike besøkstyper.

Artikkelen er publisert i Web Magasin Nr. 04/2009

2

Metadata er data om data, dvs. en definisjon eller beskrivelse av data. Metadata ble laget for lettere gjenfinning av informasjon på nettet.

Før var bruken av metadata viktig for søkemotoroptimalisering, men nå betyr de ikke så mye lenger. Dette fordi de har vært mye misbrukt med irrelevante søkeord og – uttrykk for å komme høyt opp på trefflistene. Mye misbruk fører til at søkemotorene vektlegger de mindre, siden relevans er nødvendig for å holde på brukerne. Det er likevel noen metadata vi fortsatt må forholde oss til og som vi må ha på plass om vi har et nettsted. I tillegg at vi etter hvert må ta høyde for semantisk web.

Meta Description
Vises i søkeresultatene i søkemotorer som avsnittet under overskriften. Her bør du lage unike beskrivelser for hver side med et godt sammendrag av innholdet. Bruk 20-25 ord i 2-3 korte setninger. Anbefalt lengde for alle søkemotorer er maks 150 tegn. Ha et brukerfokus når du lager tekstene: Hva skal til for at brukeren skal klikke på mitt søkeresultat. Tenk også på hvordan det vises i Google.

Blir det for mye arbeid å legge det inn på alle sider, så legg Meta Description inn på de viktigste sidene først. Begynn for eksempel med forsiden, de viktigste kategorisidene, de viktigste landingssidene og arbeid deg nedover.

En rask sjekk i Google forteller deg at det som kommer opp her er Meta Description. Har du ikke den på plass eller om den er lik på alle sider, så leter den i innholdet på siden eller henter informasjon fra dmoz.org (Open Directory Project) – en gratis katalogtjeneste som Google også bruker.

Et søk i Google med søkeordene: røde kors fadder
Et søk i Et søk i Google med søkeordene: røde kors fadder

Title
Title (tittel-taggen) er ikke metadata, men må likevel forklares. Title vises både i tittellinjen i nettleserne, er overskriften i søkeresultatene i søkemotorene og vises ved minimering av vinduet. Title bør være unik og relevant for sidens innhold akkurat som Meta Description er.

Tittellinjen til søkeresultatet. I nyere nettlesere blir den også synlig i fanen
Tittellinjen til søkeresultatet. I nyere nettlesere blir den også synlig i fanen

Meta Keywords
Kan tas med, men betyr mindre for de større søkemotorene. Når du likevel lager beskrivende tekster for Meta Description bruker du ikke lang tid på å legge til de 2-3 viktigste stikkordene her. Du kan legge inn opptil 15, men jeg anbefaler å bruke maks 3 på hver side siden de blir mer vektlagd om de er få.

Verktøy
Bruker du verktøyet Google Webmaster Tools (GWT), får du rapporter over oppsett på Meta Description og Title om de er dupliserte, for korte eller for lange. GWT er et nyttig verktøy med mange gode rapporter som alle nettansvarlige bør bruke.

Husk at dette arbeidet ikke nødvendigvis får deg høyest i søkeresultatene, men at det først og fremst gir deg kontroll over hvordan ditt innhold vises i søkeresultatene.

For mer utfyllende informasjon se retningslinjene fra Google: ”Google’s Search Engine Optimization Starter Guide” – første utkast november 2008.

Semantisk web
Det er viktig merke seg at metadata får stadig større betydning etter hvert som den semantiske weben vokser fram. Vurder derfor å ta i bruk metadata-standarder som Dublin Core (DC), et sett med standarder for å assosiere metadata med ressurser. Ofte brukes betegnelsen om Dublin Core Metadata Element Set som er et sett med 15 beskrivende semantiske definisjoner. Selv om DC hittil ikke har fått stort bruksomfang, er det mye som taler for at den blir viktig i framveksten av den semantiske weben.

Artikkelen er publisert i Web Magasin Nr. 03/2009 | skjermbildene er hentet fra www.rodekors.no

Oppdatering 21. september: Google bekrefter at de ikke bruker Meta Keywords

1

Google Custom Search Engine

Google gir nettstedansvarlige mulighet til å lage en tilpasset søkemotor for sitt nettsted med Google Custom Search Engine. Nettstedansvarlig definerer selv hvilke nettsteder og nettsider som det blir søkt i, der søkeboks og søkeresultater blir integrert i egen løsning.

Søkene gir de samme relevante søkeresultatene som man er vant til i Google. Er din bedrift registrert som ideell organisasjon, universitet eller offentlig organ vises ikke annonser på resultatsidene, hvis ikke så er det visning av annonser slik som vi kjenner de fra søkemotoren til Google.

Google tilbyr et online kontrollpanel som er lett å administrere. Det er heller ikke vanskelig å legge til valg av predefinerte søk, eksempelvis PDF eller Word dokumenter og mer avansert som for eksempel sortering for siste 24 timer, siste uke, etc.

Noen fordeler

 • Gratis
 • Kan integreres i alle løsninger
 • Sortering av søkeresultatene etter relevans
 • En funksjonalitet og et brukergrensesnitt velkjent for brukerne
 • To kodesnutter, et for søkeboks og et for resultatsiden, som implementeres
 • Inkluderer et eller flere nettsteder i søkeresultatene, ev. definerte områder på et nettsted som en underkatalog eller bestemte nettsider

Ulemper
Ingen store eller avgjørende, men nettstedsansvarlige bør være klar over følgende:

Visning av søkeresultater
Søkeresultatene kan vises i en nettside fra Google, iframe eller som ”overlay” - der søkeresultatene vil vises i et dialogvindu over nettsiden man er inne på når man bruker søkemotoren. Dialogvinduet vises uten annonser.

Forretningsversjon
Det finnes en forretningsversjon som gir nettstedsansvarlig bedre styring av søkemotorresultatene, med en betalingsmodell basert på størrelsen på nettstedet. Da slipper man visning av annonser i søkeresultatene.

Google Custom Search Engine er et veldig godt og brukervennlig gratisalternativ.

Mobiltelefon

Jeg skrev i fjor, den 30. januar, om utvikling av mobile løsninger - mye har skjedd siden den gang.

Valideringsverktøyene er blitt forbedret

Jakob Nielsen sammenligner problematikken med webutvikling i 1998.

iPhone er fortsatt ikke allemannseie, selv om det har vært med å revolusjonere utvikling av mobile løsninger. De fleste her i Norge har fortsatt en Nokia eller Sony Ericsson med små skjermer, men de er ikke så mye brukt til surfing på nettet – selv om Opera Mini gjør dette mye lettere.

Skal du lage en mobil løsning, så lag en spesialversjon til den målgruppen som ønsker dette – ikke lag en miniversjon av nettstedet. Og husk: kod sidene med XHTML Basic 1.1 eller MP 1.2.

1

Nyheter i november fra Google og Nordma