Hopp til innhold

AdWords Certified PartnerAdWords er Google sitt annonsesystem, der man byr på annonseplass koblet til spesifikke søkeord. Annonsene blir vist i Google sine søkeresultater, samt du kan legge til annonsevisning i søkenettverket og displaynettverket. Annonsene er ofte referert til som sponsede lenker og på Google’s søkeresultater vises de i høyremargen eller over søkeresultatene.

Øk konverteringen
Det betyr at alle bedrifter som har eget nettsted, uansett budsjett, kan konkurrere om å få mer trafikk og dermed øke konverteringen. Gjennom å by på en klikkpris for annonsene kan du nå alle som søker etter dine produkter eller tjenester og på den måten skaffe relevant trafikk til ditt nettsted.

Relevans
Google vektlegger relevans. De mest relevante annonsene vises i en ramme over søkeresultatet. Du betaler da gjerne mindre per klikk enn de i høyremargen, siden landingssidene du sender de besøkende til er veldig relevante i forhold til søkeord eller søkeuttrykk. Søker du på firmanavn, eks. Spaceworld, ser du at de kommer opp over søkeresultatene. Annonsene i høyremargen blir også justert etter det samme, om du er en av de øverste, så betyr ikke det nødvendigvis at du betaler mest. Det betyr ofte at ditt nettsted er mer relevant i forhold til søket og dermed betaler du en mindre klikkpris.

Google AdWords Certified Partner
Kravet til partnere har økt og Google har endret kravene for å bli kvalifisert til å være to eksamener, der den ene er ”fundamentals” som er obligatorisk og en ”advanced”, der du kan velge en av tre avanserte og mer spesialiserte eksamener. Sertifiseringen er for de som arbeider med verktøyet til daglig, samt kjenner til alle – og det er mange etter hvert – tilleggsverktøy som du kan bruke sammen med AdWords.

 • Læringssentret for AdWords er en nyttig ressurs om du skal ta AdWords eksamener eller vil lære mer om funksjonaliteten til AdWords og tilhørende produkt.

Google stiller krav til AdWords partnere
Fra februar 2011 må AdWords partnere opplyse kunder om prestasjon og utgifter forbundet med en annonsørs AdWords annonsering; dette er totale kostnader, antall klikk og antall visninger. Krav til åpenhet gjør at kunden ser effekten av annonsering med AdWords og kan bytte partner eller ta kontroll over sin egen annonsering om resultatene er dårlige.

Du er eksperten
Begynn med enkle annonser for dine produkter og tjenester og utvid disse etter hvert du blir mer kjent med verktøyet. Har du mange kampanjer og annonser, så bruk AdWords Editor - programvare for lettere å håndtere mange søkeord og kampanjer.

Husk at det er du som er eksperten på dine produkter og du bør derfor ha oversikten over annonsene og opparbeide deg kompetanse på hva som virker og ikke virker for stadig å forbedre og øke konverteringen.

Mer informasjon om AdWords

Optimalisering III
Dette er den tredje artikkelen for optimalisering av nettsteder, som tar for seg ulike verktøy nettstedsansvarlige og nettredaktører bør kjenne til. Artikkelserien skrives for Artikkelserien skrives for bloggen til Akademika.

Oversikt i Google Webmaster Tools Google Webmaster Tools – GWT (Verktøy for nettredaktører) gir nettstedsansvarlige nyttige oversikter for synlighet i Google og teknisk kvalitet på nettstedet.
Med GWT får du en kommunikasjonskanal med Google og kan se eventuelle problemer søkemotorrobotene til Google har med å indeksere innholdet på nettstedet, samt nyttige verktøy for å øke synligheten. Du vil selv kunne melde fra om endringer på nettstedet og hva som skal indekseres og ikke.

Viktige oversikter og verktøy

 • Tekniske tilpassninger
  Send inn robots.txt, sitemap.xml og justering parametre for bedre søkeresultater
 • Gjennomsøkingsfeil
  Nettadresser som ikke er funnet og som ikke kan nåes - både for nett og mobil versjon
 • Koblinger til nettstedet
  Hvem linker til ditt nettsted og til hvilke sider linker de til
 • HTML-forslag
  Meta Data og tittelkoder – dupliserte og manglende med sideoversikter
 • Søkeord
  Visninger, klikk, landingssider, etc. Muligheter for filtrering og avgrensing av perioder

Drift og vedlikehold av nettsteder
Oversiktene i GWT er nettstedsansvarlige sine gjøremålslister. Det gjør det lettere å drive og vedlikeholde et nettsted. Det er en fordel om man kan sette av tid til arbeidet og at man har valgt en leverandør som gjør det mulig å gjøre de fleste endringene selv. Sammen med webanalyse er dette nødvendige verktøy for å ha et optimalisert nettsted, både med tanke på brukervennlighet og konvertering.

Korrekt HTML-kode
Google Webmaster Tools melder ikke fra om HTML feil eller CSS feil. Det er selvsagt viktig å teste nettsteder i alle typer nettlesere, oppløsninger etc., men for synlighet er ikke dette så avgjørende. Det som er viktig er innholdet og at kvaliteten er så god at mange linker til deg, helst med søkeord og søkeuttrykk i linkene. Ingen nettsteder har perfekt koding og det er heller ikke der man bør prioritere arbeidet. Kortversjonen av søkemotoroptimalisering er at mange linker til deg og da gjerne fra viktige nettsteder innenfor samme tema.

Andre søkemotorer
Det er viktig for Google at de indekserer relevant innhold på best mulig måte og da i samarbeid med innholdsleverandører. Bing Toolbox og Yahoo! Site Explorer er lignende verktøy, men ikke så avanserte og med så gode rapporter som GWT. De tekniske tilpassningene og anbefalingene i GWT er standard og gjelder uansett for alle de større søkemotorene.

Mer informasjon om Google Webmaster Tools

Optimalisering II
Dette er den andre artikkelen for optimalisering av nettsteder, som tar for seg ulike verktøy nettstedsansvarlige og nettredaktører bør kjenne til. Artikkelserien skrives for bloggen til Akademika.

Webanalyse hjelper din virksomhet til å bedre forstå hvordan besøkende oppfører seg og hvordan nettstedet skal optimaliseres for best mulig måloppnåelse og konvertering.

Sett klare mål
Mål til nettsteder kan være alt fra å selge produkter, lese en enkeltside eller laste ned et dokument. Målene for virksomheten må være klart definerte og nettstedet skal være med å bygge opp rundt disse målsetningene.

Uten webanalyse vet du ikke hvor mange som besøker nettstedet og hva de gjør der. Hovedpoenget er å få dine besøkende til å gjøre det som er målene til nettstedet. Du vet heller ikke hva som fungerer og ikke på nettstedet. Dermed kan man lettere avdekke feil og mangler og straks rette dem opp. Uten webanalyse er det i beste fall ”kvalifisert” synsing som bestemmer form og oppbygging av nettstedet og det er ikke det bra nok.

Oversikt i Google Analytics
Oversiktsbilde i Google Analytics

Verktøy for webanalyse
Det er flere gode verktøy innenfor fagfeltet. Det verktøyet jeg bruker mest selv er Google Analytics. Verktøyet er gratis og lett å sette i gang med. Les mer om hva du bør tenke på og hva verktøyet kan brukes til:

Se trender
Brukermønster og preferanser vil stadig endre seg og med webanalyse vil du se trender i markedet og kunne imøtekomme disse raskt og på en god måte. Økt krav til kvalitet og funksjonalitet på nettsteder fra de besøkende og en stadig mer utstrakt bruk av sosiale media er gode eksempler her.

Du skal bli eksperten
Analyserer og gjør endringer basert på analysen, dermed vil du øke verdien av nettstedet både for deg og dine besøkende. Du må tenke utover volumtall og konsentrere seg om helhetlig, ofte multikanal, analyse og dermed få en optimalisert løsning. Ofte er det små forandringer til som fører til bedre resultater.

Optimalisering I
Dette er den første artikkelen for optimalisering av nettsteder, som tar for seg ulike verktøy og strategier nettstedsansvarlige bør kjenne til. Artikkelserien skrives for bloggen til Akademika.

Google Webmaster Tools (Google - Verktøy for nettredaktører) er et verktøy som alle nettstedansvarlige bør bruke. Verktøyet gir mange gode og oversiktlige rapporter for synlighet og tekniske anbefalinger til forbedringer for ditt nettsted. Om du ikke bruker Google Webmaster Tools, så er det nå på tide å ta det i bruk.

Juster parameterinnstillinger
Justeringer av parametre gir deg muligheten til å definere hva Google sine søkemotorroboter skal ignorere og dermed påvirke hva Google viser i sine søkeresultater. Funksjonen gir deg mulighet til å unngå dupliserte nettadresser og en mer effektiv gjennomsøking for søkemotorrobotene til Google.

Logg inn i Google Webmaster Tools: Konfigurasjon av nettsted -> Innstillinger. Nederst finner du: Administrasjon av parametre. Klikk på: Juster parameterinnstillinger >>

Fjern uønskede parametre fra indekseringen hos Google med: Legg til parameter. Du finner gjerne også en liste fra Google om hvilke parametre du kan filtrere ut. NB: Dette bør gjøres av noen som kjenner nettstedets oppbygging.

Husk at dette ikke nødvendigvis filtrerer ut alle parametrene; i informasjonen til Google Webmaster Tools står det: ”Merk: Selv om Google vurderer mottatte forslag, kan vi ikke garantere at vi tar dem til følge i hvert tilfelle.”

Kampanjeparametre i Webtrends
Google fjerner selv parametrene som brukes i AdWords. Bruker du andre verktøy for å måle kampanjer, eksempelvis Webtrends, så må det gjøres manuelt. Det gjøres på følgende måte:

Google Webmaster Tools: Administrasjon av parametre
Google Webmaster Tools: Administrasjon av parametre

For å finne oversikter over parametre gjøre man et søk i Google – dessverre ikke 100 % korrekte søkeresultater, men et godt utgangspunkt:
WT site:www.nettstednavn.no
og får dermed en oversikt om det kan være feilkilder til kampanjemåling, siden søkeresultatene linker til ditt nettsted med kampanjeparametre og besøkende kommer via organisk søk. Eksempel på link: www.nettstednavn.no/kampanjeside.html?WT.mc_id=Digi_Kurs. Husk at en feilkilde her kan være tidligere besøkende som bokmerker en side med kampanjeparametrene intakt og på den måten sørger for at en kampanje ”aldri dør”.

Selv om du får opp mange treff med denne metoden, så er ikke nødvendigvis alle søkeresultatene feil. Sjekk resultatene du får opp og se hvordan du kan filtrere ut de som ikke skal være der med Google Webmaster Tools.

Canonical URL
Bruken av ”Canonical URL” er en god metode som bør støttes av de fleste moderne publiseringssystem. Søkemotorrobotene til Google, Microsoft og Yahoo! forholder seg til dem og ser dermed bort fra element, eksempelvis parametre som kan påvirke indeksering av innhold og at det fremstår som duplisert. Disse legges i <head> på hver side. Med utgangspunkt i URL eksemplet over bør den se slik ut:
<link rel="canonical" href="www.nettstednavn.no/kampanjeside.html " />
Les mer om Canonical URL hos SEOmozBlog

Koblinger til nettstedet
En annen rapport i Google Webmaster Tools der du kan lete opp hvem som linker til deg med kampanjeparametre og dermed kan kontakte dem for å be de fjerne linkene. Google Webmaster Tools: Nettstedet ditt -> Koblinger til nettstedet.

Konklusjon
Vår erfaring at alle som har kampanjeparametre som kan påvirke søkeresultatene til Google bør bruke verktøyet og gjøre denne jobben. Du vil dermed ha mere relevante søkemotorresultat og et mindre grunnlag for feilkilder i webanalysen.

DM3-modellen gir en objektiv vurdering av strategier, ferdigheter, verktøy og beste praksis for vellykket måling av digitale markedsføringsaktiviteter.

Strategi for synlighet, kvalitet på innhold, god brukeropplevelse og gjennomføringsevne for optimalisering er alle vesentlige faktorer for hvor god man er på nettet.

Webtrends har laget en modell som er enkel og effektiv, der du gjennom noen enkle spørsmål får innsikt i sterke og svake sider i din nettsatsing.

DM3-modellen ser på følgende kjerneområder
 • Målestrategi
 • Analyseressurser og domenepolitikk
 • Dataintegrering og visualisering
 • Dataanalyse og innsikt
 • Gjennomføring og oppfølging
 • Kontinuerlig optimalisering
Digital Marketing Maturity Model - DM3-modellen
DM3-modellen (kundeinformasjonen er fjernet)
Mer informasjon om DM3-modellen

Google sine verktøy Webmaster Tools, Analytics, AdWords og Website Optimizer er alle nyttige verktøy som man må kjenne til for å ha et nettsted som er best mulig tilpasset brukerne.

Google Verktøy

Webmaster Tools
Verktøy for å forbedre nettstedets synlighet i Googles søkeresultater. Med dette verktøyet får du tilbakemelding fra Google på problemer søkemotorrobotene har med å indeksere innholdet og nyttige hjelpemidler for å gjøre nettstedet ditt bedre og øke synligheten.

Få tilgang til rapporter som toppsøk med plasseringer i søkemotorresultatene, oversikt over søkeord, gjennomsøkingsfeil som robotene har ved indeksering og koblinger til nettstedet for å nevne noen.

Det finnes også verktøy for å lage nettstedskart (sitemap.xml) og tilpasning av filen robots.txt . Robots.txt har etter hvert blitt en standard som forteller søkemotorene hva som kan indekseres og hva som ikke skal indekseres.  Ved et tilfelle var det en bedrift som hadde fått indeksert deler av intranettet. Etter å ha meldt dette via verktøyet, så fjernet Google det i løpet av et par timer.

AdWords
AdWords er Google sitt annonsesystem, der man byr på annonseplass koblet til spesifikke søkeord. Annonsører kan dermed nå alle som søker etter deres produkter eller tjenester og du kan på den måten skaffe relevant trafikk til ditt nettsted. Annonsene er ofte referert til som sponsede lenker og på Googles søkeresultater vises de i høyremargen

Begynn med enkle annonser for dine produkter og tjenester og utvid disse etter hvert du blir mer kjent med verktøyet. Har du mange annonser, så bruk AdWords Editor - programvare for lettere å håndtere mange søkeord og kampanjer.

Husk at det er du som er eksperten på dine produkter og du bør derfor ha oversikten over annonsene og opparbeide deg kompetanse på hva som virker og ikke virker for stadig å forbedre og øke salget.

Google Website Optimizer
Verktøy for testing og optimalisering av nettsteder, der du kan øke verdien av dine eksisterende nettsteder og trafikken på nettstedet.

Med en god testmetodikk, riktig konfigurasjon og måling av resultater, vil verktøyet optimalisere nettstedet for en best mulig brukeropplevelse og dermed øke konverteringen.

Start gjerne med å teste kjøpsknapper og plasseringer av element på sidene, ofte er det lite som skal til for å øke konverteringene. Det er flere eksempler på at bare ved å gjøre ”call to action”-elementer tydeligere, så øker også konverteringen.

Google Analytics
Webanalyse er fundamentet for utviklingen og vedlikeholdet av et godt nettsted. Analyse av web-bruken er en god måte å bli kjent med besøkende og se hvordan de bruker nettstedet. På den måten kan du lettere se hvilke strategiske tiltak du må gjøre for å forbedre brukeropplevelsen og for å selge dine varer og tjenester. Webanalyse avdekker fort svakheter ved nettstedet som du dermed straks kan forbedre.

Uten webanalyse blir det fort bare synsing om hva som fungerer og ikke fungerer på nettstedet. Husk at et godt nettsted er viktig for din varemerkebygging.

Husk å måle alt. Ofte er det små endringer som skal til for å øke konverteringen på ditt nettsted!

Artikkelen er tenkt publisert i Web Magasin Nr. 01/2010

På den årlige konferansen til Webtrends, Engage 2010, var 3 rådgivere fra Arena med for å få faglig påfyll og møte folkene bak produktet. Siden USA har et mer modent marked for webanalyse er det bra å få høre hvordan det fungerer i deres marked og få eksempler på caser og strategier for å lage og optimalisere nettsteder og kampanjer.

Alex Yoder, CEO, Webtrends
Alex Yoder, CEO, Webtrends

Konferansen hadde mange gode og inspirerende foredragsholdere fra USA og England. Det er gøy å høre på et fagpanel ”med mer enn 100 års erfaring på webanalyse” svare på spørsmål innen faget. Kort sagt: Mange nyttige erfaringer som vi tok med oss tilbake til Norge for å hjelpe våre kunder til å bli best mulig på nett.

Topp 3 presentasjoner

Webtrends bruker konferansen til å lansere ny funksjonalitet, neste oppgradering av produktet skjer i juni/august. Noen av nyhetene er et bedre UI, enklere segmentering og bedre støtte for mobile enheter og applikasjoner.

Kultur
Vanskelig å overføre inntrykkene fra turen. ”Who Dat” sier det meste og stemningen i byen var på topp siden laget The Saints skulle være med i Super Bowl – de vant også (dagen etter vi dro). Trodde aldri jeg skulle bli engasjert i amerikansk fotball, men jeg lot meg rive med av stemningen i byen.

Tar du først turen til New Orleans er en fest på Bourbon Street, et besøk på French Market og en tur på Mississippi med hjuldamper obligatorisk.

All ære til Webtrends for godt og profesjonelt gjennomført arrangement. Noen nye kontakter ble det også, så det var absolutt verdt turen.

Konferansen er også omtalt på www.analytics.no - bloggen til Arena Data

Arena Data, min nye arbeidsplass, hadde webanalysekonferanse 19. januar - den største i Norge med 200 deltagere.

Les referatet Webanalyse 2010 på bloggen til Arena Data

 • Analytics.no - kommentarer og tanker relatert til webanalyse og webstatistikk, inkludert søkemotor- og markedsføringstiltak.

2009 Tradisjonen tro, så er det på tide med årets oppsummering.

Noen høydepunkt

 • September: SEM Konferansen 2009
  Veldig bra, her skal jeg delta hvert år!
 • Oktober: GAAC Summit 2009
  Like bra som fjorårets. Interessant og hyggelig. Jeg fikk også sjansen til å bli kjent med partner nummer to i Norge - Metronet ved Kristoffer og Mattis.
 • ÅRETS HØYDEPUNKT
  Oktober
  : Nytt arbeid i Arena Data som webanalytiker / senior rådgiver
  Over nyttår skal jeg tilbake til et fagmiljø - det ledende miljøet i Norge på webanalyse.
  Det vil være feil å si at jeg ikke gleder meg!

Det har vært interessant å arbeide med ved WebOn i nesten 3 år og ikke minst GAAC sertifiseringen har ført til at jeg har hatt mange oppdrag med mange hyggelige kunder.

Takk for et godt arbeidsmiljø og samarbeid med godt kompetente systemutviklere hos WebOn. Spesielt takk til Svenn som sparringspartner og teknisk ressurs på Google-teamet.

Bloggåret oppsummert
Bloggåret 2009 oppsummert

Uavhengig av hvilket webanalyseverktøy du bruker er det viktig å bruke segmentering for å bedre forstå oppførselen til de besøkende på ditt nettsted. Segmentere er å dele opp de besøkende i ulike typer, siden ikke alle nødvendigvis har de samme intensjoner eller ønsker.

Hvis du vil ha best mulig innsikt i hvordan dine besøkende bruker ditt nettsted, trenger du å segmentere dataene for å unngå generalisering. Eksempler på generalisering er å se på kun gjennomsnittstid på nettsted eller hvor mange som har brukt det interne nettstedsøket. Det sier seg selv at disse tallene vil variere hos de ulike besøkstypene.

Forstå dine besøkende
Det er viktig å forstå hva vi rapporter og hvilke data som fører til at vi må gjøre endringer eller justeringer på nettstedet. For å få en bedre oversikt må du dele opp i besøkstyper og analysere de ulike gruppene. Dette er webanalyse i praksis. Det er for eksempel viktigere at besøkende som er innlogget gjennomfører handleprosessen uten å avbryte, enn om det er førstegangsbesøkende på ditt nettsted som gjør det. Det er selvsagt viktig å optimalisere for begge typer besøkende, men det vil kanskje kreve ulike tiltak.

Eksempler på segmentering

 • Gratis trafikk: Organisk søk og direkte trafikk
 • Engasjerte besøkende som er innom 3 sider eller flere
 • Besøkende fra ulike kampanjetyper; eks. e-post eller et banner hos en nettavis
 • Besøkende som har vært mindre enn 5 sekunder på nettstedet og dermed ikke er så relevante

Kampanjesegmentering
Se hvilke kampanjer som fungerer best og som gir nettstedet ditt flest konverteringer. Konvertering er den delen av de besøkende som gjør en ønsket handling på nettstedet, dette kan være en bestilling eller et kjøp. Er det kampanjer via e-post, TV eller AdWords som gir flest konverteringer? Uansett så er det viktig å måle disse kampanjene for stadig å forbedre og øke konverteringen på ditt nettsted. Lag et oppsett på hvordan du skal måle kampanjer og bruk nødvendige verktøy for å merke/segmentere disse, slik at dataene som kommer inn gjør det lett å få mer detaljert informasjon og analysere kampanjene.

Sammenlign konverteringsfrekvensene på forskjellige segmenter. For eksempel om e-postkampanjer har en konverteringsfrekvens på 5 % i forhold til PPC (betal per klikk – ofte en AdWords annonse) med 3,5 %, men det er betydelig mer PPC-trafikk enn e-posttrafikk, så kan det være bedre å bruke tid og innsats på optimalisering av PPC-kampanjene enn e-postkampanjene. Det er med andre ord viktig å se sammenhenger og hvor det er riktig å sette inn ressursene.

Registreringsskjema
Registreringsskjema gir deg en god mulighet til å segmentere ulike typer besøkende etter kjønn, alder, interesseområder, osv. Disse opplysningene kan igjen brukes til å skreddersy tilbud og kampanjer rettet direkte mot de ulike segmentene.

Google Analytics
De fleste webanalyseverktøy har støtte for segmentering, der et av de bedre er Google Analytics (GA). Verktøyet har mange forhåndsdefinerte segment og Google legger stadig til nye. Du kan lett bygge opp dine egne segment med en dra-og-slipp funksjon og legge disse til for å få en bedre oppdeling av dine besøkende. På nettet finner du flere oppsett på de segmentene du måtte ønske deg.

I Google Analytics får du frem segment ved å bruke rullegardinmenyen Avanserte segmenter plassert på toppen av rapporttabellene.

Oversikt over standardsegmenter og egne tilpassede segmenter
Oversikt over standardsegmenter og egne tilpassede segmenter. I Google Analytics kan du se på opptil 4 segment samtidig

Oversikt over e-handel med valgte segment
Oversikt over e-handel med valgte segment

Utfordrende og interessant
Segmentering er utfordrende, men veldig interessant. Segmentering vil fortelle deg mer om dine besøkende, gjøre et lettere å se trender og gi deg en unik mulighet til å dele opp webanalysen til å gjelde for ulike besøkstyper. På den måten får du viktig informasjon for å optimalisere ditt nettsted og tilpasse det best mulig for ulike besøkstyper.

Artikkelen er publisert i Web Magasin Nr. 04/2009